ЕКСПЕРТСТРОЙ КОНТРОЛ ООД е инженерингова фирма, обединяваща дългогодишен опит в строителството с амбицията и иновативността на младостта.

Дружеството развива своята дейност, ръководейки се от 4 основни принципа:

  • Безкомпромисно качество;
  • Пълно зачитане на закона;
  • Коректност към клиенти и партньори;
  • Надграждане на традициите с иновативни решения;

ПРЕДЛАГАМЕ КОМПЛЕКСНИ СТРОИТЕЛНО – ИНВЕСТИЦИОННИ  УСЛУГИ.

Актуални проекти

Реализирани проекти